Khách hàng đồng ý mua hàng trên website Shop.agola.vn có nghĩa là đồng ý đặt hàng để lại thông tin mua hàng cũng có nghĩa là đồng ý các điều khoản mua bán trên website Shop.agola.vn chúng tôi chỉ giải quyền khiếu nại mua bán dựa trên các điều khoản đã định sẵn thông báo với khách hàng trên website như :

Các điều khoản mua hàng của Shop.agola.vn thường xuyên được cập nhận và thay đổi có giá trị trong vòng 12 tháng và được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo thay đổi điều khoản do vậy người mua hàng cần đọc kỹ các điều khoản mua bán trên website Shop.agola.vn

X